Praktische zaken: wat moet ik in orde brengen?

  Bij zwangerschap en geboorte komen er flink wat zaken om de hoek kijken. Kind en Gezin stelde hiervoor een handige checklist samen. In deze checklist zijn een aantal noodzakelijke aandachtspunten opgenomen en staan een aantal vrijblijvende tips. Laat je er zeker eens door inspireren.

  Kennisgeving van de zwangerschap bij de werkgever

  Wanneer je zwanger bent, dan breng je best zo snel mogelijk je werkgever op de hoogte van je zwangerschap. Hiervoor gebruik je een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf dat ogenblik geniet je van het statuut van beschermde persoon. je kan dan enkel ontslagen worden om dringende redenen.

  Kennisgeving van de zwangerschap bij de mutualiteit

  Breng zeker ook je mutualiteit op de hoogte. Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en kunnen je alvast helpen met allerlei formaliteiten.

  Opstart kraamzorg

  Kraamzorg is professionele hulp die onmiddellijk na de bevalling start. Het maakt niet uit of je koos voor een thuisbevalling of een bevalling in het ziekenhuis. Speciaal opgeleide kraamverzorgenden helpen bij de babyverzorging en voeding.

  Daarbij hebben ze ook oog voor het hele gezin en nemen ze ook licht huishoudelijk werk over zodat je gezin in alle rust kan wennen aan de nieuwe situatie. een overzicht van de dienst verleners vind je op de website van de Kraamvogel 

  Denk nu al na over hoe het huishoudelijk werk na de geboorte kan worden verlicht. Misschien ken je wel iemand in je directe omgeving die je wil helpen met je huishoudelijke taken ( koken, de was doen,...). Ook kraamzorg  biedt ondersteuning voor huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp. Wens je beroep te doen op kraamzorg dan regel je dit best minstens 3 maanden vooraf.

  • Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …
  • Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.
  • Informeer je bij het expertisecentrum kraamzorg.

  Zoeken naar kinderopvang

  Het vinden van een gepaste kinderopvang is niet altijd eenvoudig. Op vele plaatsen wordt er met een wachtlijst gewerkt. We raden dan ook aan om al naar een kinderopvang te zoeken van zodra je zwanger bent.  De zoekmachine van Kind en Gezin is hierbij een handig hulpmiddel.

  Aanvragen startbedrag bij uitbetaler van het Groeipakket

  Bij geboorte en adoptie krijg je bij één van de uitbetalers van het Groeipakket éénmalig een startbedrag toegekend. Je kan dit ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum aanvragen tot 5 jaar na de geboorte. Meer info vind je alvast hier.