Medische hulp

  Voor dringende medische hulp bel je 112. Haak niet in als je niet meteen geholpen wordt. Geef duidelijk weer waar je je bevindt en geef zo veel mogelijk informatie over de noodsituatie waar je je in bevindt.

  Raadpleeg zeker een arts of vroedvrouw in één van volgende situaties:

  • bij bloedverlies
  • bij vochtverlies
  • na een val
  • bij onverklaarbare pijn
  • als het kindje minder beweegt dan gewoonlijk of als het kindje de laatste 24 uur niet bewogen heeft.
  • bij hoofdpijn die gepaard gaat met misselijkheid, maagpijn, troebel zicht of vochtophopingen in de ledematen en in het gezicht
  • bij gewichtsverlies (bv. meer dan 3 keer per dag braken)
  • bij aanhoudende koorts
  • bij overdreven veel vaginaal witverlies
  • bij ongerustheid