Buitenschoolse Kinderopvang

  Buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom

  Eind 2011 is de gemeente gestart met een Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in het oude bibliotheekgebouw in de Schoolstraat 5 te Bonheiden. De opvang is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Sinds 1 januari 2022 is De Wiebelboom officieel een locatie kleuteropvang met kwaliteitslabel.

  In De Wiebelboom kunnen er naschools en in vakanties 30 kinderen opgevangen worden. Op woensdagnamiddag is de groep dubbel zo groot en wordt deze onderverdeeld in een kleuter- en lagere schoolwerking. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen worden de kinderen opgevangen vanaf 7.30 u. en de opvang eindigt om 18.30 u.

  Voor wie?

  De Wiebelboom richt zich tot alle kinderen uit het basisonderwijs (kleuteronderwijs + lagere school) die ofwel in de gemeente wonen, ofwel basisonderwijs volgen in de gemeente, ofwel een ouder in de gemeente heeft wonen. Kinderen moeten schoolgaand zijn. 

  De Wiebelboom discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

  Meer informatie over hoe je kan registreren, de kostprijs, de nodige documenten e.d. kan je vinden via de website van de link van de Buitenschoolse Kinderopvang De Wiebelboom.